Microsoft vil med fra jord til bord i fødevareproduktion | p360.dk

Microsoft vil med fra jord til bord i fødevareproduktion

Med Dynamics AX 2012 står der ikke længere automatisk SAP eller Oracle på ønskesedlen, blandt CIO’s hos de største fødevareproducenter.

Per Christensen

Microsoft
Product Marketing Manager
; 02.04.14    : 12:22

Via opkøb af fire forskellige vertikale moduler til Dynamics ERP-systemet, og samling af modulerne samt en række tillægsfunktioner i ét og samme integrerede ERP-system, tror product marketing manager Per Christensen fra Microsofts Core ERP afdeling på, at 2012 bliver et år med vækst – både for Microsoft Dynamics og for de virksomheder i fødevareproduktion, der beslutter sig for at tage platformen i brug:

»Det handler helt simpelt om, hvor meget ”empowerment” i form af relevante, opdaterede masterdata, brugertilpassede processer og funktionalitet, man kan tilbyde de værdifulde medarbejdere og forretningsentiteter i sin lokale og globale organisation, og hvad man skal investere for at kunne det«, mener Per Christensen.

Kompleksitet er den store udfordring

Der bliver med sikkerhed endnu mere fart på den globale fødevareproduktion i fremtiden. Middelklassen vokser hastigt på de nye vækstmarkeder – ikke mindst Asien. Alene i Kina kommer der hvert år 27 mio. nye medlemmer af landets købelystne middelklasse.  FAO har beregnet, at der er behov for en stigning i verdens fødevareproduktion på op mod 70 pct. frem mod 2050.

Men virksomheder i fødevareindustrien agerer under komplekse og udfordrende markedsvilkår. Den stigende efterspørgsel udløste i 2007 og 2008 så store prisstigninger på fødevarer, at det gav uroligheder og store folkelige protester i en række lande og både nationale regeringer og EU har udtrykt stor bekymring. Dermed bliver råvaremangel og etisk markedsadfærd på sigt udfordringer på makroplanet.

Det betyder, at presset på forsyningskæden vokser. Det bliver sværere at skaffe råvarer på grund af mangel på land og vand, især i udviklingslande, og der vil komme endnu større fokus på teknologier, der øger udbyttet.
Samtidig agerer fødevareproducenter under rammevilkår, der til stadighed gør kompleksiteten endnu større. Blandt disse fremhæver Per Christensen følgende:

Forskel på lovgivningen i de forskellige lande, hvor de store fødevareindustrier agerer, men konstant stigende regulering og fokus på fødevaresikkerhed

Stor forskel på holdningen til GMO (genmodificering) og pesticider på de forskellige markeder

Stort behov for produktdifferentiering og skift fra produkter til mere service-baserede tilbud

Stigende behov for at optimere demand planning, distributionslogistik og automatisering i produktionen.

Ifølge Microsoft-eksperten betyder markedssituationen, at ledelsen i fødevareproducerende virksomheder må søge efter metoder, der kan medvirke til at bevare overblikket og reducere kompleksitet, hvis konkurrencekraften skal bevares:

»Reduktion af kompleksitet via bedre transparens i forsyningskæden. Styr på ingredienser og råvareudnyttelse. Bedre udbyttekontrol, total sporbarhed og kvalitetsstyring. Integration med aktører i værdikæden. Meget af det handler om IT og infrastruktur«, siger Per Christensen.

»Fødevarevirksomheder slås ofte også med et skrøbeligt informationsgrundlag, der gør det svært at effektivisere processer og skabe større transparens«, vurderer han.

Virksomhederne anvender nemlig, både på grund af fusioner og den globaliserede værdikæde, mange forskellige og uensartede applikationer, distribueret i organisationen, som ikke trækker på de samme ”masterdata”.  

Det betyder, ifølge Microsoft-eksperten, at samarbejde i værdikæden bliver væsentligt vanskeligere – og at beslutninger træffes på et dårligere informationsgrundlag. Løsningen er ikke altid at skaffe sig mere information.. Det handler om adgang til den rigtige information i det format, der passer til den enkelte medarbejders arbejdssituation. Og leveret på en måde, hvor medarbejderens værdibidrag - i form af interaktion med data - registreres, konsolideres og stilles til rådighed for de andre aktører i værdikæden. På de samme præmisser. Vi kalder det rollebaseret databrug, forklarer Per Christensen.

 

Sporbarhed og shopfloor integration

I jagten på det ledelsesmæssige overblik og en mere tilpasningsparat organisation, der med lavere omkostninger kan bevæge sig ud i den globale konkurrence, er det også nødvendigt, at virksomhederne investerer i at skabe et datagrundlag, der er integreret fra ”shopfloor” til ”boardroom”, mener Per Christensen. Fra data om den enkelte ingrediens, den enkelte maskines performance, den samlede fabriks performance over til integration med detailhandlen og robust strategisk planlægning på tværs af en globaliseret værdikæde.
«Ledelsen kan i dag få adgang til præcis den information, som efterspørges af både ledelsen selv, lovgivere og samarbejdspartnere», fortsætter Per Christensen.

 

Flere forretningsmodeller

At sikre sig ledelsesmæssigt overblik er en stadig større og vigtigere opgave for en moderne fødevareproducent, der ofte er både producent, distributør, retailer, netshop og grossist på samme tid. Derfor behøver fødevareindustrier i dag, ifølge Per Christensen, en ERP-løsning, der både kan understøtte drift og rapportering på flere forretningsmodeller, styre avanceret logistik og demand/supply integration, have ingrediens-styring for at kunne leve op til lovkrav og sikre effektiv råvareudnyttelse samt have effektiv kvalitetsstyring.

 

Vil vinde markedsandele

Ifølge Per Christensen har Microsoft store forventninger til samarbejde med virksomheder i fødevareindustrien i 2012. Lanceringen af Dynamics AX 2012 leverer endnu mere relevant standard-funktionalitet ”ud af boksen” og er derfor med til at levere konkurrencekraft til fødevarevirksomhederne.

»I samarbejde med de af vores partnere der har special-moduler til fødevareproduktion vil vi i 2012 se Microsoft gå ind i situationer og markedsterritorier, hvor vi ikke før har været. Jeg er overbevist om, at vi står godt rustet med svar på de udfordringer virksomhederne møder«, slutter product marketing manager Per Christensen.

Seneste artikler

SharePoint sætter strøm til processerne og gør din virksomhed mere konkurrencedygtig

Dynamics AX og SharePoint er en stærk kombination, der giver øget overblik, styrker virksomhedens processer og kvalitetskontrol – samt gør det nemmere at genbruge viden og yde en god og kompetent...

Cloudteknologi - Dynamics AX

Cloudteknologi har gjort det langt billigere at overvåge maskiner og produktionslinjer, tilpasse serviceaftaler og få varsel om kommende nedbrud og mekaniske fejl i god tid, før situationen bliver...

Nyeste ERP-platforme kan optimere og automatisere kvalitetskontrol og sporbarhed i procestunge virksomheder – samt mindske spild og lagerplads betydeligt. Alligevel undlader mange virksomheder at...